USAHAY (Feeling Lonely and Nostalgic)

Usahay sa atong kinabuhi bati-on nato ang kala-ay
Way laing pulong nga mogawas sa atong baba kung di “hahay”
Bisan pa ug ang mga tawo sa atong palibot pulos nalipay
Wa tay gana sa pagduyog ug katawa kanila bisan gamay.

lonely woman walking
USAHAY (Feeling Lonely and Nostalgic)

Usahay adunay panahon nga gusto natong mag-inusara
Ug magpadagayday sa mga luha sa atong mga mata
Ang panahon sa atong pagkabata pagahandumon ta
Ug mangindahay nga unta ang kagahapon mabalik pa.

Pero matud nila ang atong pagpakatawo walay lami
Kung wala tay masugatan nga pagsuway sa kinabuhi
Ug kabahin sa atong pagpuyo dinhi niining kalibutana
Ang pagpakigbisog batok sa tanan natong mga problema.

Ibutang ta lang pirmi sa alimpatakan ta
Nga walay permanente niining kinabuhi-a
Kung ugaling karon nagmagul-anan ka
Panlimbasog aron ugma magmalipayaon ka na.

Busa ayaw ug wad-a ang paglaum, ayaw kalimot pagpahiyom
Kay kung adunay kagabhi-on, aduna gyud puy kabuntagon
Timan-i lang sa kanunay ang linya sa usa ka kanta
Nga ang tanan may kaugmaon samtang may kinabuhi pa!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.