Tag Tagalog

“INA” (Sample Spoken Poetry)

mother and daughter walking

“INA”, isang salita na may tatlong letra at ang taong gusto kong mayakap kapag ako ay may problema. “INA“, isang simpleng salita pero palaging may maraming ginagawa. Noong ako ay bata pa, si ina ang gusto kong unang makita pagkagising…