Tag: Tagalog

  • “INA” (Sample Spoken Poetry)

    “INA” (Sample Spoken Poetry)

    “INA”, isang salita na may tatlong letra at ang taong gusto kong mayakap kapag ako ay may problema. “INA“, isang simpleng salita pero palaging may maraming ginagawa. Noong ako ay bata pa, si ina ang gusto kong unang makita pagkagising sa umaga. At kapag hindi ko siya kaagad nakikita, ako ay natataranta. Si ina ay […]