Category: Poetry

  • “INA” (Sample Spoken Poetry)

    “INA” (Sample Spoken Poetry)

    “INA”, isang salita na may tatlong letra at ang taong gusto kong mayakap kapag ako ay may problema. “INA“, isang simpleng salita pero palaging may maraming ginagawa. Noong ako ay bata pa, si ina ang gusto kong unang makita pagkagising sa umaga. At kapag hindi ko siya kaagad nakikita, ako ay natataranta. Si ina ay […]

  • A LOVE TALE WORTH THE TELL

    A LOVE TALE WORTH THE TELL

    Poem about a Love Tale Worth The Tell It all started with my simple wink of an eyeThose times when I don’t know how to say, HiYou responded it with an innocent smileThen we became friends after a little while. Unexpectedly, we got the chance to bondTo my school project, I asked you to respondWithout […]