Tag: Mother

  • “INA” (Sample Spoken Poetry)

    “INA” (Sample Spoken Poetry)

    “INA”, isang salita na may tatlong letra at ang taong gusto kong mayakap kapag ako ay may problema. “INA“, isang simpleng salita pero palaging may maraming ginagawa. Noong ako ay bata pa, si ina ang gusto kong unang makita pagkagising sa umaga. At kapag hindi ko siya kaagad nakikita, ako ay natataranta. Si ina ay […]

  • A POEM FOR THE WORLD’S BEST MOTHER

    A POEM FOR THE WORLD’S BEST MOTHER

    Ma, you are the best mama in the worldFor our future, you’d always do the best you couldYou may not be able to give us the best of everythingBut nothing compares to your love, care and understanding. Ma, I have witnessed all your sacrifices for our familyYou work so hard and always keep yourself very […]