“INA” (Sample Spoken Poetry)

mother and daughter walking

“INA”, isang salita na may tatlong letra at ang taong gusto kong mayakap kapag ako ay may problema.

INA“, isang simpleng salita pero palaging may maraming ginagawa.

Noong ako ay bata pa, si ina ang gusto kong unang makita pagkagising sa umaga. At kapag hindi ko siya kaagad nakikita, ako ay natataranta.

Si ina ay napakagaling na abogado. Sa lahat ng oras, handa niya kaming ipagtatanggol kahit na kapalit man nito ay ang kanyang pagsasakripisyo.

Si ina ay maasikaso at maalaga. Kahit walang sahod na natatanggap, palagi niyang inaasikaso ang lahat ng gawain sa bahay at inaalagaan niya kaming lahat na magkakapatid pati na si itay.

Si ina ay magaling rin magsinungaling. Kahit na alam kong siya ay may problema, di pa rin siya aamin.

Si ina ay magaling na maglihim ng damdamin. Kahit na siya ay malungkot, tatawa at tatawa pa rin siya para sa amin.

Si ina ay isang martyr. Patuloy niya kaming inaalagaan kahit na siya ay nahihirapan na. Kahit na siya ay pagod na pagod na, lahat ay pilit pa rin niyang kinakaya. Patuloy niyang nilalabanan ang mga pagsubok sa buhay kahit na minsan ay gusto na niyang sumuko na.

Tandang tanda ko pa noong nag-away sila ni papa. Umiyak siya at sinabi niyang ayaw na niya dahil pagod na pagod na siya. Pero nang makita niya kaming magkakapatid, niyakap niya kami nang mahigpit at sinabihang, “Mga anak, para sa inyo, kakayanin ko ang lahat. Kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas”.

Mahal kong ina, salamat sa iyong tunay at wagas na pagmamahal. Ang iyong pagmamahal ay hindi mapapantayan ni kahit kanino man. At lalo ko itong naintindihan at nauunawaan ngayong ako ay isa na ring magulang.

Salamat at ikaw ang aming naging ilaw ng tahanan. Salamat at hindi mo kami pinabayaan lalo na sa oras ng aming pangangailangan.

Ina, patawad rin kung minsan ang iyong mga utos ay aking sinuway at minsan ako’y naging pasaway.

Mahal kong ina, palagi mo lang tatandaan na mahal na mahal kita magpakailan pa man at hanggang sa abot ng aking makakaya, ikaw ay aking susuportahan.

,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.