Month March 2019

“INA” (Sample Spoken Poetry)

mother and daughter walking

“INA”, isang salita na may tatlong letra at ang taong gusto kong mayakap kapag ako ay may problema. “INA“, isang simpleng salita pero palaging may maraming ginagawa. Noong ako ay bata pa, si ina ang gusto kong unang makita pagkagising…

STAYING PHYSICALLY FIT AND HEALTHY

woman running

Today, March 3, 2019, marks the beginning of my journey to a healthier me. Am I doing this so that I will look sultry? Of course not! I’m doing this because I want to be physically fit for my family.…